<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Muñeca checa - (Antoine Cassar)


Qari ta' l-awtur


Muñeca checa

Ahoj, krásko! Miluji. Let us indulge again,
pozor! kelb taħt il-lożor, deux amants par hasard:
blíž a blíž, níž a níž, –
tvář, xagħar, jazyk, xufftejn,
krk, sider, podpaždí
–; the easy words grow hard,

milwija qisha háček, je brûle comme un phare.
Dláň, ňadra, qalbi ħadra–, this plastic tunnel strain,
sbohem, lásko. Umírám –pupík, kuxxtejn, pochva
Pust’! Nemačkej mi ruku! Tini nifs. Tokrob xejn.

Eras eros y tánatos en una sola noche:
cerezas en las eras, plátanos en el coche,
mesillas con goteras, semillas en derroche.

Eppoi, post-coital void. Sirt maħta, xaħma, tajn,
bobbing about unbuoyed in an ocean not mine ...
Chi siam noi? Arbres sans feuilles. Allein, mein Schrei ist klein.

Pupa Ċeka

Hawn, sbejħa! Inħobb. Ejjew nitfissdu mill-ġdid, / ar’hemm! kelb taħt il-lożor, żewġ maħbubin b'kumbinazzjoni: / eqreb u eqreb, ´l isfel ´l isfel, –ħadd, xagħar, ilsien, xufftejn, / għonq, sider, abt–; il-kliem faċli jsir iebes,

milwija qisha háček, nikwi qisni fanal. / –Palma ta’ l-id, żejża, qalbi ħadra–, dat-tħabrik ta’ mina plastika, / saħħa, qalbi. Immut –żokra, kuxxtejn, għoxx– / ħallini! Tagħfaslix idi! Tini nifs. Tokrob xejn.

Int kont eros u tanatos f’lejla waħda: / ċirasa fil-qiegħa tad-dris, banana fil-karozza, / komodini jqattru, żrieragħ bir-rimi.

Imbagħad, baħħ poskojtali. Sirt maħta, xaħma, tajn, / tiela’ u nieżel bla rbit f’oċean li mhux tiegħi ... / Min aħna? Siġar bla weraq. Iżda waħdi, l-għajta tiegħi hija żgħira.