<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15005513\x26blogName\x3d%C4%A6bula+stirati\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://hbulastirati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dit_IT\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://hbulastirati.blogspot.com/\x26vt\x3d452769539189636348', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


C'est la vie - (Antoine Cassar)


Qari ta' l-awtur


C’est la vie

Run, rabbit, run, run, run, from the womb to the tomb,
de cuatro a dos a tres, del río a la mar,
play the fool, suffer school, żunżana ddur iddur,
engage-toi, perds ta foi, le regole imparar,

kul u sum, aħra u bul, chase the moon, meet your doom,
walk on ice, roll your dice, col destino danzar,
métro, boulot, dodo, titla’ x-xemx, terġa’ tqum,
decir siempre mañana y nunca mañanar,

try to fly, touch the sky, hit the stone, break a bone,
sell your soul for a loan to call those bricks your home,
fall in love, rise above, fall apart, stitch your heart,

che sarà? ça ira! plus rien de nous sera,
minn sodda għal sodda niġru tiġrija kontra l-baħħ,
sakemm tinbela’ ruħna mill-ġuf mudlam ta’ l-art.

C'est la vie

Iġri, fenek, iġri, iġri, iġri, mill-ġuf sal-qabar, / minn erbgħa għal tnejn għal tlieta, mix-xmara sal-baħar, / ilgħabha ta’ l-iblah, bati l-iskola, żunżana ddur iddur, / involvi ruħek, itlef il-fidi, tgħallem ir-regoli,

kul u sum, aħra u bul, iġri wara l-qamar, aħbat ma’ xortik, / imxi fuq is-silġ, itfa’ d-dadi, iżfen mad-destin, / metro, xogħol, irqad, titla’ x-xemx, terġa’ tqum, / tgħid dejjem għada u l-għada ma ssebbaħx,

ittanta tir, miss is-sema, aħbat mal-ġebel, ikser għadma, / biegħ ruħek għal self biex dawk iċ-ċnagen issejħilhom darek, / innamra, itla’ ’l fuq, inqasam f’biċċiet, ħit qalbek,

x’se jkun? kollox jgħaddi! xejn aktar mhu se jkun minna, / minn sodda għal sodda niġru tiġrija kontra l-baħħ, / sakemm tinbela’ ruħna mill-ġuf mudlam ta’ l-art.Kummenti: 1


Blogger Kristofru qal(et)...

Il-habel stirat, waqt li l-lingwi jigu mzewqa. Bl-istess hila ta' dakinhar fl-Isla ergajt dewwaqtni dal-muzajk.

Sahhiet Ton

15.7.07  

Ħalli kumment

<< Lura għall-paġna ewlenija